Examen philosophicum | Medisin

Sammendrag til Filosofi og helseforskning

av Reidar K. Lie
Del Innhold Link
1 Gresk filosofi og medisin Les mer…
2 Medisinske hypoteser og teorier Les mer…
3 Behandlingseffekt Les mer…
4 Helsevitenskapens forklaringsnivåer Les mer…
5 Etikk Les mer…

Seminaroppgaver

Tittel Karakter Link
Coercion in caring homes A Les mer…
Tvang og psykiatri(Ufullstendig) B Les mer…
Kva er liv? C Les mer…
Om tvang og psykiatri C Les mer…

.