Nevrobiologi

Hode/halsanatomi

Emne Innhold/stikkord Link
Sammendrag [Hjernenerver – Kranium – Pharynx/Larynx – Overflateanatomi – Cavum Oris] Les Mer…


Nervecellens anatomi og fysiologi

Emne Innhold/stikkord Link
Nevrohistologi [Nervronet – Membranpotenstialet – Aksjonspotensialet – Synapser] Les Mer…
Synapsefysiologi [Nevrotransmittere – Synapsepotensialer- Synaptisk plastisitet] Les mer…
Neocortex [Morfologi – Histologi – Funksjon] Les mer….

Sansefysiologi

Emne Innhold/stikkord Link
Generell sansefysiologi [Sensoriske enheter – Reseptoriske felt – Sensoriske baner – Muskelspoler] Les mer….
Synssystemet [Øyets anatomi – Øyets fysiologi – Visuelle baner/kjerner – Visuell Korteks] Les mer…
Hørselssystemet [Ørets anatomi – Ørets fysiologi- Auditive baner/kjerner – Auditiv korteks] Les mer…
Smak og lukt [Bulbus olfactorius – N. Olfactorius – Kjemoreseptorer – Ventrikkelsystemet] Les mer…

Motoriske systemer

Emne Innhold/stikkord Link
Muskelfysiologi [Muskelhistologi -Motoriske enheter – Motornevron – Eks-kontrak kobling] Les mer…
Ryggmargen [Medulla Spinalis -Refleksbuer – Spinale reflekser – Perifere lammelser] Les mer…
Den motoriske hjernebarken [Sentralmotoriske baner – Motorisk korteks – Motoriske skader] Les mer…
Basalgangliene [Anatomi – Fysiologi – Patologi] Les mer…
Cerebellum [Anatomi – Fysiologi – Patologi] Les mer…

 

Det autonome nervesystemet

Emne Innhold/stikkord Link
Hypothalamus [Struktur – Hypofysen – Temperaturregulering – Sultregulering – Søvn] Les mer…
Det autonome nervesystem [Sympaticus – Parasympaticus – Lysrefleksen] Les mer…
Mesencephalon [Anatomi – Fysiologi] Les mer…