PSYK100

Psykologiske forskningsmetoder

Emne Link
Vitenskapelig tilnærming Les mer…
Forskningsmetoder for atferd Les mer…

 

Biologisk psykologi

Emne Link
Genetikk/miljø og atferd Les mer…
Hjernen og atferd Les mer…

 

Kognitiv psykologi

Emne Link
Sansing og persepsjon Les mer…
Ulike bevissthetstilstander Les mer…
Hukommelse Les mer…
Intelligens Les mer…
Språk Les mer…
Tenkning Les mer…

 

Personlighetspsykologi

Emne Link
Personlighet Les mer…
Motivasjon Les mer…
Emosjoner Les mer…

 

Sosialpsykologi

Emne Link
(Generell) sosialpsykologi Les mer…
Læring Les mer…

 

Utviklingspsykologi

Emne Link
(Generell) Utviklingspsykologi Les mer…