Gå tilbake

Det autonome nervesystem

a)      Hvordan er det autonome nervesystemet organisert (hovedtrekk)? Det autonome nervesystem er organisert i en parasympatisk og en sympatisk del, i tillegg er det en enterisk del.

i)        Cellekjernene i den parasympatiske delen er lokalisert i hjernestammen og den sakrale del av ryggmargen, har lange preganlionære fibre og har synapse med korte postganlionære neuron nær målorganet. I den craniale delen følger de preganlionære fibrene hjernenervene III, VII, IX og X.

ii)      Cellekjernene til det sympatiske nervesystemet er lokalisert i ryggmargens segment mellom T1 og L3 og har synapse med lange postganglionære neuron i paravertebrale eller prevertebrale ganglia. Binyrene medulla har en spesiell innervasjon og innerveres direkte av preganlionære sympatiske fibre.

Myelinisering i preganglionære fibre hos begge

a)      Hvilke hovedtyper av reseptorer og transmittorsubstanser finnes i det autonome nervesystemet?

i)        Det er nikotinreceptorer (N2) både både i parasympatisk og sympatisk nervesystem (preganglionær) og acetylcholin (ACh) er transmittorsubstans.

ii)      I parasympatisk nervesystem (postganglionær) er det muskarinreceptorer i målorganet og acetylcholin er transmittorsubstans. Det er mange typer muskarinreceptorer (M1-M5) som er fordelt i ulike organ som derved kan påvirkes selektivt med spesifikke agonister/antagonister.

Selektiv antagonist for muskarin subreseptor M3 er Spiriva®Tiotropium

 

I det sympatiske nervesystemet (postganglionær) er det alfa (α) og beta (β) adrenerge receptorer, og noradrenalin (NA) er den primære transmittorsubstans. Spesielt unntak svettekjertler som er innervert av sympatiske fibre der ACh er transmittorsubstans i postganglion med muskarinreseptorer. Det er mange subtyper av α (eks α1, α2) og β (β1, β2 og β3) som igjen gir mulighet for selektiv påvirking med spesifikke agonister/antagonister, f eks i hjertet som har en overvekt av β1 receptorer og lunger som har overvekt av β2. Hva er den funksjonelle betydningen av reseptor-subtyper? Gir stor spesifiset mhp virkning og gir store farmakologiske muligheter.

Betaantagonist: propranolol.

iii)     

(1)   Binyremargen er en del av det sympatiske nervesystemet og frisetter NA og A. Skjer etter preganglionære nervefibre-aktivering av nikotinreseptorer via nikotinreseptorene.

(2)   Hva som er bestemmende for om vi har en alfa eller beta reseptor er affinitetsrekkefølgen for stoffene NA, A, isoprenalin og phenylefrin.

2)       Alfa: NA>A>fenylefrin>isoprenalin
Beta: Isoprenalin > A>NA >fenylefrin (beta 1 har A=NA)

Ko-transmisjon: enkelte nevroner kan skille ut en ekstra transmitter (co-transmitter). Eks. NA kan skille sut samme med NPY. Co-transmitteren vil regulere effekten til primær transmitteren.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-05-05 kl. 19.51.58.png

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-05-23 kl. 19.12.41.png

S=kontraksjon av radialismuskel (gir dilatasjon)

PS kontraksjon av sfinkter muskel (gir kontraksjon)x

 

3 typer reseptorer i det autonome nervesystemet:

1.      Direkte koblet til en ionekanal

2.      Koblet via et G-protein til en ionekanal eller intracellulær enzym.

3.      Direkte koblet til enzym.

 

Autonom regularing av luftveiene

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-05-05 kl. 20.08.57.png

Dette skjer via en økning i cAMP.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-05-29 kl. 21.34.46.png

Gå tilbake