Gå tilbake

 

Abdomen:

-   Abdominal topografi:

§  Superiort: Costalbuen

§  Inferiort: Os Pubis + Ligamentum Inguinale

 

Abdominalveggen:

Abdominalveggen dekker et stort område, og strekker seg fra costalbuen(Superiort) til Os Pubis(Inferiort) og Ligamentum Inguinale(Inferiort). Den har flere lag som består av:

§  Hud

§  Overfladisk Fascia

§  Muskler + assosiert fascia

§  Extraperitnal fascia

§  Parietal peritoneum

Hvor…

  den overfladiske fasciaen til abdominalveggen består av et:

§  Overfladisk lag – Camper’s Layer: består hovedsakelig av fett og varierer i tykkelse. Det strekker kontinuerlig over ligamentum inguinale.

§  Dypt lag: er en tynn membranhinne som er festet til linea alba og symphysis pubis.

  abdominalmusklene:

 

Navn

Opprinnelse

Endepunkt

Funksjon

M. Obliquus Externus Abdominis

Ytre overflate av: Costa 5-12

 

-Labium Externum Cristae Iliacae

-Øvre lag av rextus skjede + Linea Alba

 

Overkropp bøying + rotasjon

Respirasjon

Stabilisering

M. Obliquus Internus Abdominis

Dype lag av Fascia Thoracolumbalis, Crista Iliaca + lateral halvdel av Ligamentum Inguinale

Costa 10-12

Fremre og bakre lag av Rectus skjede + Linea Alba

Overkropp bøying + rotasjon

Respirasjon

Stabilisering

M. Transversus Abdominis

Costaledd 7-12, dype lag av fascia thoracolumbalis, Spina Iliaca

Rectusskjede + Linea Alba

Overkropp bøying + rotasjon

Respirasjon

Stabilisering

M. Rectus Abdominis

Costa 5-7

Processus Xiphoideus

 

Pubis

 

Respirasjon

Lumbar Vertebrae Fleksjon/bøyning

Stabilisering

 

  Rectus-skjeden er en senehinne som dannes av aponeurosene til:

§  M. Obliquus Externus Abdominis

§  M. Obliquus Internus Abdominis

§  M. Transversus Abdominis

som inneslutter/ dekker M. Rectus Abdominis:

§  Inneslutter de øvre 3/4 av Rectus

-      Anterior lag:

M. Obliquus Externus Abdominis Aponeurose

Deler av M. Transversus sin Aponeurose

-      Posterior lag:

M. Obliquus Internus Abdominis Aponeurose

Transversus sin Aponeurose

§  Dekker den nedre 1/4 av Rectus

Linjen som skiller den innesluttende og dekkene delen fra hverandre kalles for Linea Arcuata.

  Extraperinatale laget er et tynt fettlag som dekker parietal peritoneum. Denne hinnen inneslutter de indre organer.


 

Gå tilbake