Gå tilbake

 

Brystkasse/Thoraxskjelettet:

­   Består av:

+     Columa Vertebralis

+     12 par med ribbein

+     Sternum

­   Brystkassen kobles sammen av:

+     Ligamenter

+     Ekte ledd

+     Uekte ledd/Synchondrose – Costa 1 + Manubrium

­   Sternum består av tre komponenter…

+     Manubrium

+     Corpus Sterni

+     Processus Xiphoideus

som er koblet sammen gjennom endokondral(indirekte) forbeining – symfyser. Manubrium er koblet til claviculae gjennom synoviale ledd.

­   De 12 parene med ribbein deles inn i to kategorier bestemmes av deres forhold til sternum:

Ekte Ribbein:(Costa I – VII) – Sternokostale ledd

Er koblet direkte til sternum gjennom synoviale leddforbindelser som består av hyalinbrusk(Costa II – VII)

Synovialt unntak: Costa I sin leddforbindelse består av fiberbrusk.

Falske Ribbein:(Costa VIII – XII) – Interkondrale ledd

Er enten koblet indirekte til sternum gjennom sammenslåtte leddforbindelser som består av hyalinbrusk(Costa VII-X), eller så har de ingen tilknytning til sternum – og de flyter fritt (Costa XI – XII)

­   De intercostale mellomrummene…

  dekkes av tre lag med muskulatur som bidrar i respirasjonen:

§  M. Intercostalis Externus

§  M. Intercostalis Internus

§  M. Intercostalis Intimius

  har med nerver, kar og arterier som befinner seg under Ulcus Costae mellom M. Intercostalis Internus og Intimius – disse kalles:

§  V. Intercostalis(Ligger Øverst)

§  A. Intercostalis(Ligger mellom V. og N)

§  N. Intercostalis(Ligger nederst)

 

http://www.yorku.ca/earmstro/journey/images/sternum.jpghttp://img.tfd.com/mosbycam/thumbs/500239-fx18.jpg

Pectoral Regionen:

­   Den øvre delen av brystkassen som består av:

Et overfladisk lag med hud, bryster og fascia

Et dypt lag med muskler og assosierte strukturer(nerver, arterier osv)

§  Brystene er modifiserte svettekjertler som dekker fascia pectoralis + M. pectoralis Major. De består av fettvev, bindevev og glandula mammae - hvor…

  Brystene består av følgende anatomiske strukturer:

§  Corpus Mammae

§  Areola Mammae

§  Papilla Mammae

§  Glandulae Areolares

http://salerno.uni-muenster.de/data/bl/sobotta/pics_big/0809.jpg http://salerno.uni-muenster.de/data/bl/sobotta/pics_big/0810.jpghttp://en.shram.kiev.ua/img/health/anatomy/670.jpg

  Glandula Mammae består av følgende anatomiske strukturer:

§  Lobi Glandulae Mammariae(3)

§  Ductus Lactifer Colligens(6)

§  Sinus Lactifer(6)

§  Papilla Mammaria(4)

Lober(Melkeproduserende kjertel) à Lobuli(Samling av melkeproduserende kjertler) à Lobi(Alle melkeproduserende kjertler i bryst) kovergerer sammen med 15 -20 Ductus Lactifer Colligens. Dette er kanaler som leder melken til utførselskanaler som kalles for Sinus Lactifer. De leder ut ved Papilla Mammaria som er en ansamling av Sinus lactifer.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Breast_anatomy_normal_scheme.png/300px-Breast_anatomy_normal_scheme.png File:Illu breast anatomy.jpg File:Dissected lactating breast gray1172.png

  brystene innerveres av følgende vener, arterier og nerver:

§  A. Subclavia à

+     A. Thoracica lateralis

+     A. Thoracica Interna

§  V. Subclavia

-      V. Thoracica lateralis

-      V. Thoracica interna

§  Nn. Intercostales + Nn. Supraclaviculares

http://www.vashishtsurgicalservices.co.uk/images/blood.jpg http://classconnection.s3.amazonaws.com/677/flashcards/1672677/jpg/blood_supply_of_breast1344406124468.jpg http://www.qmpelearning.com/mm5/graphics/00000001/Nahai05_1811_72lab_w.jpg

  lymfen til brystene dreneres gjennom:

§  75 % à Lymfeknuter i axilla(Nodi Lymphoidei Axillares)

§  25 % Resterende lymfe à

-      Parasternale lymfeknuter

-      Subclaviculære lymfeknuter(nodi lymphoidei axillares apicales)

-      Abdominale Lymfeknuter

§  Ductus Thoracicus

§  Ductus Lymphaticus dexter et sinister

File:Gray607.pngFile:Illu breast lymph nodes.jpghttp://e-dok.rm.dk/e-dok/e_702601.nsf/$CXIV/ATTACH-RMAP-7EZC8M/$FILE/Chylos.jpg

 

§  Det dype laget: Muskler og innervasjon

Navn

Feste

 

Funksjon

Innervasjon

M. Pectoralis Major

Tre sener: (Pars Clavicularis/Halve clavicula, Pars Sternocostalis/Sternum, Pars Abdominalis/Ekte ribbein) + øvre Humerus halsen

Hele muskel: Humerus Adduksjon/Rotasjon

Pars Clavicularis/Sternocostalis: Anteversjon

Respirasjon

Nn. Pectorales medialis et lateralis

C5 – T1

M. Pectoralis Minor

Processus Coracoideus + Costae (III – V)

Trekker scapula ned, Glenoid Rotasjon

N. Pectorialis Medialis

M. Serratus Anterior

Costae (I – IX)

+

Scapula:

Pars Superior

Pars Intermedia

Pars Inferior

Hele muskel: Trekker scapula lateralt framover(Respirasjon)

Pars inferior: Roterer Scapula à Angulus Inferior lateralt framover

Pars superior: Senker oppreist arm

N. thoracicus longus

M. Subclavius

Sybivial ledd til Costa I + Lateral (1/3) Clavicula

Stabiliserer Clavicula ved det sternoclaviculære leddet

N. Subclavius

 

 

 


Pectoralis major.pngPectoralis minor.pngSerratus anterior.pngFile:Subclavius muscle frontal2.png

Axilla(Armhule)

­   Overgangen mellom armen og halsen hvor nerver, vener, arterier og muskler fra thorax/hals assosieres med de øvre ekstremiteter.

­   Formes av:

§  Clavicula

§  Scapula

§  Humerus

§  Øvre thoracale vegg

§  De assosierte musklene

­   Struktur: Delvis pyramideform

§  4 sider – Anterior, posterior, lateral og medial.

§  Et gulv(Armhule)

§  Et Inlet – apex(mid claviculært)

Axillary lines.pngTitle: Axilla Anteriorhttp://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/234742/1/The-Shoulder-And-Axilla.jpg

Gå tilbake