Gå tilbake

 

Columna Vertebralis

Består av 33 ben, delt inn i fire regioner:

-Cervical vertebrae/lordosis (C1 - C7)

-Thoracic vertrebrae/kyphosis (T1-T12)

-Lumbar vertebrae/lordosis (L1-L5)

-Sacral kyphosis

+Os Sacrum (1-5)

+Coccyx (1-4)

 

Latinske Utrykk:

Lordosis - Innover kurving

Kyphosis - Utover kurving

Cervix/Cercial - Pute/Nakke

Thorax/Thoracic - Brynje/Brystkasse

Lumba/Lumbar - Hofte/Lår

Sacrum - Kors/Kryss

Coccyx - Nebb

 


Vertebra(Ryggvirvel)

-En Ryggvirvel består av

+Corpus Vertebrae(Bærer vekt)

+Arcus Vertebrae

-Pediculus(binder Corupus + Arcus sammen)

-2x Processus Transversus(Muskel/Ligamentfeste + Vertebralt Samspill)

-Processus Spinosus(Muskel/Ligamentfeste + Vertebralt Samspill)

-Foramen Vertebrale(Ryggmarg/Medulla Spinalis)

 

-Ryggvirvlene bindes sammen av /stabiliseres av disse ligamentene:

+Corpus Vertebra

-Lig. longitudinale anterior

-Lig. longitudinale posterior

+Arcus Vertebra

-Ligg. Flava

-Ligg. Interspinalia

-Lig. Supraspinale

File:Gray301.png

 

-Ryggvirvlene hviler på intervertebraldiskene(Disus intervertebrales)

+ Finnes: mellom Corpus Vertebrae

+ Hovedoppgaver: Sjokkabsorbsjon + distanse mellom ryggvirvler

+ Struktur:

-   Anulus Fibrosus(Fiberbrusk)

-   Nucleus pulposus(Hyalinbrusk)+ (Gelekonsistens)

 

 

 


-Vertebral Morforlogi:

Cervical Vertebrae:

Kjennetegnes av:

+ Liten størrelse

+ 2x Foramen Transversum i hver ryggvirvel:

-A. Cerebri + A. Vertebralis + V. Vertebralis + Synapsenerver

 

File:Gray563.pngFile:Vertebral artery.pngFile:Gray84.png

 

... bortsett fra C1 og C2 som er morfologisk unike

+ C1 – Atlas: Bærer hodet

-   (÷ Corpus Vertebra)

 

+ C2 – Axis: «Nei»-Rotasjon

-   Dens – Spiss som tillater rotasjon

http://www.websters-online-dictionary.net/images/photos/NovoImages/Vertebrae%20-%20Atlas%20&%20Axis%20159864.jpg

Thoracic Vertebra:

Kjennetegnes av bruskbelagte facets/overflater som articulerer/danner ledd med ribbenene:

+ Fovea Costalis Superior + Fovea Costalis Inferiorleddforbindelser med ribbeinshoder

-T1T9(Fovea Costalis Superior + Fovea Costalis)

-T10 (Fovea Costalis Superior)

-T11 – T12 (Fovea Costalis)

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Gray91.png/300px-Gray91.png File:Gray90.png File:Gray82.png 

 

Lumbar Vertebrae:

Kjennetegnes av stor størrelse + stort Corupus Vertebrae(Mekanisk og strukturell støtte)

File:Gray93.pngFile:Gray94.png

 

Spinalnerver:

 

-Funksjon:

-Sende motorisk informasjon til muskler

-Motta sanseinntrykk fra hud, muskler, ledd osv

 

-Menneskekroppen har 31 par med spinalnerver som navngis etter plassering:

-8 Cervcial/Halsnerver – C1 – C8

-12 Thoracial/Brystnerver - T1 – T12

- 5 Lumbar/Lendenerver - L1 – L5

- 5 Sacrale/Korsnerver – S1 – S5

http://www.healingtherapies.info/Spinal%20Nerves.jpghttp://encyclopedia.lubopitko-bg.com/images/Spinal%20cord%20and%20spinal%20nerves.jpg http://www.bio.davidson.edu/Courses/anphys/2000/Rigel/entirebody.gif

 

 

 

- Ryggmargen vokser saktere enn ryggsøylen, og strekker seg dermed bare til ryggvirvel L1/L2 i et fullvoksent individ.

 

File:Nervous system diagram.png http://www.umm.edu/graphics/images/en/19504.jpg

 

-Et Dermatom er et hudomdråde/ et hudbelte som et par med spinalnerver mottar sanseinntrykk/følelsesinformasjon fra. Disse områdene navngis etter spinalnerveparet som danner dem.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Dermatomes_and_cutaneous_nerves_-_anterior.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Dermatomes_and_cutaneous_nerves_-_posterior.png

 

Dermatomene er viktige diagnostiske verktøy som kan brukes til å skille mellom…

-Sentralskader: En sentral spinalnerve er skadet – Dermatom mister funksjon.

-Periferskader: En lokal nerve er skadet – deler av dermatom mister funksjon(Plexus)

 

File:Gray812and814.PNG File:Gray826and831.PNG File:Gray834.svg

 

Diskusprolapps: medfører at diameter(foramen intervertebrales) reduseres + nucleus polposus lekker ut. Dette legger økt trykk på spinalnervene, og de får nedsatt funksjon.

http://www.christchurchosteopathy.co.uk/disc.jpg

 

L4, L5 og S1 er hyppigst utsatt for diskusprolaps pga utsatt for stort trykk fra ryggraden som bæres.

http://www.backpain-guide.com/Chapter_Fig_folders/Ch07_Symptoms_Folder/Ch7_Images/07-1_Lumb_Radic.jpg

 Gå tilbake