Gå tilbake

 

Mammaekjertler

 

Disse kjertlene er ektodermale (altså fra embryologisk ektoderm). De er egentlig modifiserte duft-/svettekjertler som har blitt stimulert av kjønnshormoner. Vanlige svettekjertler er kjønnsuavhengige.

 

Utvilingen av brystkjertler og brystvev skjer langs en melkelist. Dermed kan kvinner potensielt utvikle flere brystkjertler som resultatet av en embryologisk feil (1-2% av nyfødte). Ekstra bryster er derimot mye mer sjelden.

 

Hver mammakjertel har ca. 15-20 enkeltkjertler kjent som lobi (ent. Lobus). Alle kjertlene munner ut i papilla mammae (brystvorte). Legg merke til sinus lactiferus (ligger litt dypt for papilla mamma) og ductus lactiferus (1 slik per lapp).

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-02-02 kl. 14.12.00.png

 

Bildet under viser en ikke-lakterende mamma. Legg merke til at talgkjertlene ikke er assosiert med noe hår (kalles også Montgomery’s talgkjertel). Disse talgkjertlene er et godt eksempel på holokrin sekresjon der hele cellen blir skilt ut. Dette hindrer sårhet under amming.

Enkelte steder kan vi finne, rett under epitelet, invagineringer av overflate-keratin. Disse er utførselsganger for ductus lactiferi.

 

Merk størrelsesforskjellen mellom ductus og sinus lactiferus.

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-02-02 kl. 14.18.26.png

 

Bildet er av en ikke-lakterende mamma litt lenger inn i vevet.

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-02-02 kl. 14.27.39.png

 

Bildet under viser en lakterende mammakjertler med detalj av en kjertelacinus. Legg merke til mye av fettvevet har nå blitt omdannet til lipiddråper som skal fungere som melkelipid/fløte. Samtidig vil det under graviditet og laktasjon være enorm vekst av kjertelalveoler i kjertelacinus (de som produserer melk); dette går også på bekostning av fettvev.

 

Lipidet dannes intracellulært og samles som en lipiddråpe som vandrer apikalt . Melkelipidene skilles ut innpakket i en plasmamembran. De vil stige opp fra alveolen fordi de er lettere enn vann. Denne produksjonen og sekresjonen er et godt eksempel på en apokrin sekresjon, der bare en DEL av celle (apikal del) skilles ut.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-02-02 kl. 14.31.47.png

Lymfocytter og plasmaceller skiller ut IG-A

Morsmelken inneholder sIg-A (sekretorisk Ig-A) som tas opp av mammaepitelet ved reseptor-mediert endocytose og skilles ut i melken ved exocytose.

 

gA slippes ut i matrix, binder seg til respeptorer på overflata til acinuscella, der vert reseptor-initiert endocytose igangsett og IgA vert sent inn i kjertelcella. Vert så sekrert i lag med andre proteiner, gjennom Golgi. Proteiner og noen mineraler utskilles ved tømming av sekretkorn (exocytose). Andre ioner skilles ut ved kanaltransport. Både exocytose, kanalpumping og diffusjon kan være eksempler på merokrin sekresjon.

 

Tømming av melk

 

Utføres ved kontraksjon av myoepiteliale celler (basket cells). Disse inneholder mye aktin og omgir melkekjertel alveolene. Den respondereoxytocin. Tømming av melk hjelpes også av sinus-konstruksjonen i utførselsgangene og

av papille-ejeksjons-refleksen (glatte muskel i papillen).

 

Vekstkontroll av alveole-epitelceller og utførselsgangepitel:

 

Store utfordringer

F.eks.: Cellene må tilbakedannes når diegiving er over (ved apoptotisk død). Denne opprenskingenvil nok fjerne en del celler i forstadium til brystkreft og dermed forklare hvorfor barnefødsler beskytter mot Ca. mammae.

 

Merk mengden stroma(bindevevs) celler i noen Ca. Mammae : tyder på gjensidig

stimulering mellom stroma og cancerepitel

 

Graviditet:

Estrogen, progesteron

og veksthormoner økt.

Fettvev redusert.

Laktasjon:

Estrogen, progesteron ned;

Prolactin økt.

 

Cellene stimuleres av estrogener, prolactin og oxytocin.

Ved cancer hender det at kreftcellene fremdeles stimuleres av estrogen - basis for hormonterapi”. Prolactin stimulerer til vekst av mamma, mens oxycytocin (fra hypofysens baklapp) stimulerer til melkeejeksjon.

 

A1) Hvor mange lapper har hver enkelt mammakjertel (ca. antall)?

Svar: ca. 15 (11 – 19).

A2) Hvor mange utførselsganger (ducti lactiferi) har hver enkelt lapp?

Svar: 1

A3) Hvor munner ducti lactiferi?

Svar: på papilla mammae

A4) Hva er en sinus lactiferus?

Svar: Utvidelse av ductus lactiferus litt dypt for papilla mammae

 

B (1p)

Er det mest fettvev i ikke-lakterende mamma (mamma virgino) eller lakterende (melkeproduserende) mamma?

Svar: Mest i ikke-lakterende

C( 3p)
C1 (2p) Forklar kort hvordan melkefettet dannes og sekreteres av melkealveole-cellen

Svar: Lipidet dannes intracellulært og samles som en lipiddråpe som vandrer apikalt (1p), hvor det omgis av overflatemembran og utskilles omsluttet av overflatemembran (1p).

 

C2)En deler sekresjon inn i tre typer etter hvor mye av selve cellen som utskilles.

Hva slags type sekresjon (navn) representerer lipidsekresjonen fra mammakjertelen?

Svar: Apokrin sekresjon

 

D (2p) Hormonet oxytocin fører til ejeksjon (økt utsondring) av melk i den gravide mammakjertel. Vilken oxytocin-responsiv celletype i brystet er ansvarlig for slik melke-ejeksjon og hvor ligger disse cellene?

Svar: De myoepiteliale celler (1p) som omgir melkekjertelalveoler (1p).

 

 

 

Gå tilbake