Gå tilbake

Mesencephalon

Mesencephalon

 

På baksiden av mesencephalon og akvedukten finner vi «de fire høydene/firhøyene/tectum», to på hver side av midtlinjen. Disse kaller vi «colliculus superior» og «colliculus inferior». Superior er et reflekssenter som hjelper til med å bevege hodet og øyne mot noe (etter et signal). Inferior formidler hørselsinformasjon til et høyere nivå i CNS. Svulstdannelse på tectum er farlig for drenasje av CSF som går gjennom akvedukten. Kalles for obstruktiv hydrocephalus.

Gå tilbake