Gå tilbake

Neocortex

Neocortex

 

Før vi tar for oss Brodmann’s områder, går vi nærmere inn på lagdelingen i cortex cerebri (også kjent som neocortex):

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2013-10-04 kl. 12.39.22.png

 

                                   Golgi               Tionin             Myelin

Morfologisk sett finnes det 2 hovedtyper av nevroner i hjernebarken: tornete (spiny) og glatte (aspiny). For det meste er hovednevroner/pyramidenevroner tornete (80%), mens internevroner er glatte (20%).                        

 

 

Molekylære lag (I): Fiberrikt, få celler.

 

Ytre granulær lag (II): høy celletetthet og små celler.

 

Ytre pyramide lag (III): pyramideceller (mellomstore). Celletettheten er relativt høy.

 

Indre granulære lag (IV): høy celletetthet og ”større” celler.

 

Indre pyramidelag (V): høy celletetthet og store pyramideceller. Betzke kjempeceller

 

Multformelag (VI): lav celletetthet og mangeartede celler (varierende størrelse)

 

Lag 2 og 4 er for det meste afferente og er kraftig utviklet i det primær sensoriske området (Brodmann 3, 1, 2).

 

Lag 3 og 5 er for det meste efferente og sender aksoner ut fra barken der de ligger.

-        Lag 5 sender hovedsakelig fibre til subkortikale kjerner (thalamus, striatum og kjerner i hjernestammen) og særlig utviklet i motorcortex (Brodmann 4)

-        Lag 3 sender hovedsakelig fibre til andre lag av neocortex og thalamus. Disse kan ansees for å være assosiasjons- og kommisuralforbindelser. Lag 3 jobber for det meste resiprokt, dvs. at de sender fibre til de stedene de får fibre fra.

 

Lag 6 sender efferenter, hovedsakelig til thalamus.

 

Brodmann’s cytoarkitektoniske kart

 

o   17 (V1): synsfunksjon, primær visuell cortex (ansvarlig for prosessering av visuell info). Occipitallappen. Sulcus calcarinus.

 

o   18 (V2): synsfunksjon, sekundær visuell cortex og visuell assosieringsområde. Occipitallappen.

 

o   20: visuell prosessering og minner. Gjenkjenne ansikter.

 

o   3, 1 og 2 (S1): primær somatosensorisk cortex. Sansing av berøring, bevegelse og vibrasjon. Gyrus postcentralis, parietallapp.

 

o   41 og 42 (A1): hørselsfunksjon, primær audio cortex som er viktig innenfor høyere funksjoner av høring. Temporallappen.

 

o   4 (M1): primær motorisk funksjon. Gyrus precentralis, frontallappen.

 

o   Wernick’s area (Brodmann 39/40): hørsel og språktolking

Gå tilbake