Gå tilbake

 

Nyrens funksjonelle anatomi

 

3 grunnleggende funksjoner:

 

1. nyrene fungerer som innskutte filtre i systemkretsløpet. Fjerner metabolitter, toksiske stoffer og legemidler fra plasma og skiller ut i urinen

2. regulerer kroppens væskestatus, elektrolyttbalanse og syre/base balanse

3. produserer og aktiverer hormoner involvert i regulering av blodtrykk (renin) og blodflow i erytrogenese (EPO i nyremedulla), Ca2+-metabolisme og vitamin D.

 

Funksjonelle enheter av nyren på mikroskopisk nivå er nefroner (1 mill. per nyre).

 

-    Nyren veier ca. 115-170 g (ca. 0,5% av kroppsvekten)

-    Mottar ca. 20 % av hjertets minuttvolum (CO), 5 L/min

-    Renal blodflow=RBF er ca. 1 L/min

-    Perfusjon: ca. 7 ganger mer enn hjernen (50 ml/min/100g), dvs.  

-    Glomerulår filtrasjonsrate (GFR) er ca. 125 ml/min.

 

 

 

Kort anatomi

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 13.19.21.png

Fibrøs kapsel (ikke merket): lysegrå, tynn kapsel som sitter løst på nyren.

 

Renal cortex og medulla (indre og ytre sone)

 

Renal pyramide/lobe (5-11 stk.). Papille i enden av hver nyre.

 

Columna renalis (rom mellom lobene)

 

Calyx minor/major og pelvis renalis.

 

Hilus. Her går a./v. renalis, nerver, lymfekar og ureter.

 

Ureter. Infeksjoner her kan spre seg opp inn i nyreparenchymet.

 

Nyren er litt elastisk og kan ekspandere når hjertet pumper.

 

Nephronet (TEGNE)

 

-    Vi har ca. 1 million nephroner per nyre.

-    Nephron=Glomerolus + et tubesystem

-    Glomerolus er en samling kapillærer som starter fra en afferent arteriole og ender opp i en efferent arteriole. Vi mister glomeruli med alder og gir nedsatt nyrefunksjon.

-    Bowmanns kapsel omgir/invaginerer glomerolus og består av et visceral og parietalt lag. Den viscerale består av podocytter, mens den parietale delen er en fortsettelse av den proksimale tuben og består av enlaget plateepitel. Rommet mellom disse to kalles ”Bowmanns space”. Her går ultrafiltratet først før proksimale tubuli.

-    Renal corpsucle (nyrelegeme) er glomerolus + Bowmanns kapsel finnes langs grensen mellom cortex og medulla (på cortex-siden).

-    Renal tubule: proksimal tubulus (PCT og  PRT), Henles sløyfe (tynn descenderende og ascenderende), distal tubulus (DRT og DCT) og samlerør.

-    Henles sløyfe er omgitt av peritubulare kapillærer

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 14.52.15.pngMacintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 14.27.48.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juxtaglomerulære apparat

 

Firkanten i bildet over viser hvor juxtaglomerulære apparat befinner seg. Dette komplekset består av:

-    Juxtaglomerulære celler (granulære celler). Dette er spesialiserte glatte muskelceller i veggen av den afferente arteriolen. Skiller ut renin (fra korn i cellen) ved lavt blodtrykk (øker blodtrykk) eller lavt Na+-nivå i blodet (øker Na-nivå). Får nervesignaler sympatiske nerver og har selv β1-reseptorer.

-    Macula densa (i DCT). Morfologisk like med de glomerulære cellene, men ligger utenfor Bowmans kapsel i direkte kontakt med de juxtaglomerulære cellene. Senser og regulerer Na+-nivå i tubulus (urin/preurin), samt regulerer utskillelse av renin og blodstrøm. Kontrollerer også glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Skiller også ut parakrine vasopressorer.

-    Extraglomerulære celler. Opprettholder blod/urin-barrieren og regulerer diameter på kapillærene. Kan trekke glomeruli som enhet sammen og dermed forminske filtrasjonsarealet. De intraglomerulære kan regulere diffusjonoverflate og filtrasjonskoeffisient.

Juxtaglomerulære apparat er satt sammen i et tubulo glomerulær feedback-system. Dette er en kobling mellom nyrens vann- og saltutskillelse (biosensorer fra macula densa) og glomerulær hemodynamikk (aff. og eff. resistans) innenfor et nefron.

 

EPO-produksjon

 

Erythropoetin er et glycoprotein hormon dannet av interstitielle fibroblaster nær de peritubulære kapillærene. Dette er et signalprotein som er med på stimuleringen erytrocytt-produksjon i benmargen.

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-29 kl. 12.26.59.png

 

Ultrastruktur av glomeroluskapillærer

 

Blodurinbarrieren består av:

 

-    Endotel på innsiden av glomerolus kapillæren. Har fenestreringer og glycocalyx. Glycocalyx er negativt ladet slik at negative molekyler og ioner ikke skal kunne filtreres. Fenestra er for at hele celler (eks. erytrocytter) skal kunne passere.

-    Glomerular basement membrane (GBM). Dekker nesten hele endotelet og er den midtre delen av barrieren. Hindrer at makromolekyler (>1kDa) kan passere (eks. proteiner). Den er også negativt ladet.

o   Lamina rara externa

o   Lamina rara interna

o   Lamina densa

-    Visceral del av Bowmanns kapsel (”føtter” av podocytter) og ytterste del av barrieren. Det går filtrasjonsspalter mellom hver av disse cellene.

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 16.00.52.png

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 16.39.33.png Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 16.46.05.png

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-29 kl. 12.28.58.png

Nyren mottar blod fra en arterie a. renalis (abdominalaorta). A. renalis deler seg i 4-5 grener før den entrer. De ulike arteriegrenene er:

-          Segmentale arterier

-          Interlobare arterier

-          Arcuata-arterier

-          Interlobulare arterier

-          Afferente og efferente glomerulære arterioler


Innervasjon

 

Nyrene har kun sympatisk innervering. Nervene kommer fra plexus coeliacus og følger arteriene inn i hilus. De skiller ut noradrenalin og dopamin inn i vevet. Innerveringen gjør tre ting:

 

1.  NA og dopamin gir vasokonstriksjon

2.  De øker Na+-reabsorpsjon kraftig ved proksimale tubuli

3.  De fleste nervene ender hovedsakelig hos de juxtaglomerulære cellene og dermed vil sympatisk aktivitet øke reninutskillelse.

 

Struktur av tubulusceller langs nefronet (corticalt)

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 17.12.14.png

 

Strukturer av tubulus-celler langs nefronet (medullært)

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-03-25 kl. 17.13.57.png

 

 

Gå tilbake