Gå tilbake

 

RYGG OG FORSIDE

 

Spm. 1 (2p)

Nevn 4 stabiliserende ligamenter i virvelsøylen.

Svar: lig. longitudinale anterius og posterius, lig. flavum, lig. supraspinale, lig. interspinale.

 

Spm. 2 (6p)

Gjør kort rede for utspring og feste, innervasjon og funksjon for M. trapezius og M. serratus anterior.

Svar: M. trapezius. Utspring: thoracale vertebra, bakhodet og lig. nucae. Feste: lateral clavicula, acromion og spina scapulae. Innerveres av n. accessorius. Funksjon: utoverrotasjon av scapula, hever arm over 90 gr. Utføres av øvre og nedre fiber. Pars transversa drar scapula nedover.

M. serratus anterior. Utspring: costa 1-9. Feste: på angulus superior, margo mediale, angulus inferior. Innerveres av n. thoracicus longus. Funksjon: holde scapula inntil thorax, samt utoverrotasjon av scapula. Obs! ”Englevinger

 

Spm. 3 (4p)

Gjør rede for bukveggens muskulære oppbygning.

Hva menes med rectus-skjeden, og hvorledes er den bygget opp over og under linea arcuata?

Svar: Bukveggens muskulære oppbygging. M. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis og m. obliquus internus abdominis, samt m. transversus abdominis.

Rectus-skjeden er omgitt av en fascie. Denne består av aponeurosen til de tre andre bukmusklene. Over linea arcuata omgir denne fascien begge sider av rectus abdominis, under linea arcuata er den bare foran rectus abdomoins.

Rectus abdominis skilles av linea alba (vertikale) og intersectio tendinae (horisontale)

 

M. rectus abdominis bøyer overkropp fremover + respirasjon, m. obliquus (de skrå) roterer

 

Spm. 4 (4p)

Virvelsøyla har naturlige krumninger samt ikke normale krumninger.

Hva menes med begrepene kyfose, lordose og hvor finner en disse krumningene i virvelsøyla. Hva menes med scoliose?

Svar: Kyfose er konkav ventral/konveks dorsal, mens lordose er konveks ventral.
Kyfose er krumning i thoracal- og sacralregion. Lordose er krumning i cervical- og lumbalregion.

Scoliose er lateral eller medial krumning i ryggsøyle.

 

Spm. 5 (4p)

Det finnes flere måter å finne det transpyloriske plan på. Nevn to av disse.

Svar:

1. Midt mellom incisura jugularis og os pubis.

2. En håndbredde fra leddet mellom corpus sterni og proc. xiphoideus.

3. Skjæringen mellom rectusskjeden og costalbuen.

 

Spm. 6 (4p)

Hvilke muskler bidrar til utoverrotasjon av scapula og hvilke muskler bidrar til innoverrotasjon av scapula.

Svar: Utoverrotasjon: m. trapezius (øvre og nedre fibre) og m. serratus anterior.

Innoverrotasjon: m. levator scapulae, m. latissimus dorsi og mm. rhomboidei (m. rhomboideus major og minor).

 

Spm. 7 (4p)

Hvilke ulike segmenter deles virvelsøyla inn i, og hvor mange virvler finnes i hvert segment?

Svar: Cervical(7), thoracal (12), lumbal (5), sacral (1,sammensmelta av 5), coccygeal (3-4)

 

Spm. 8 (3p)

Hva kalles de to øverste halsvirvlene, og hvilken bevegelse skjer mellom den øverste og bakhodet og mellom den øverste og nummer to. Hvilken viktig arterie er relatert til halsvirvelsøyla?

Svar: Atlas og axis. Mellom atlas og bakhodet: nikkebevegelser. Mellom atlas og axis: rotasjonsbevegelser. Arteria vertebralis

 

Spm. 9 (6p)

Gjør kort rede for brystkjertelens oppbygging og lymfedrenasje.

Svar: Består av 15-20 lober som igjen består av flere lobuli. Hver lobe ender i ductus lactiferus, som har en utvidelse\, sinus lactiferus, som så munner separat på papillen. Brystet hviler på en bunnfascie over pectoralis major. Bindevevssepta skiller de enkelte lobene.  75% av lymfen går til axillære lymfekjertler. Resten går til parasternale, subclaviculare og abdominale lymfekjertler.

 

Spm. 10 (4p)

Beskriv kort de to viktigste gruppene av den dype ryggmuskulatur og hvilke tre undergrupper hver av disse deles inn i.

Svar: Erector spinae systemet som deles inn i (lateralt fra): m iliocostalis, m longissimus, m spinalis. Det transversospinale systemet som deles inn i m. rotatores, m. multifides, og m. semispinalis

 

Spm. 11 (3p)

Fremre bukvegg kan deles inn i ni kvadranter.  Lag en tegning av disse samt navngi dem.

Svar: Regio hypochondria sinistra/dextra, regio epigastrica, regio lumbales sinistra/dextra, regio umbilicales, regio inguinales sinistra/dextra, regio hypogastrica

 

Spm. 12 (3p)

Hva er forskjellen på direkte og indirekte lyskebrokk? Finnes det andre brokkporter (svake punkter i bukveggen) i nærheten av inguinalkanalen?

Svar: Det indirekte går langs ing. kanalen, lateralt for a. og v. epigastrica inf. Det direkte går gjennom et svakt punkt medialt for a. og v.epigastrica infl. Lårbrokk gjennom lårkanalen

 

Spm. 13 (5p)

På eget ark vises et snitt av virvelsøylen. Navngi de angitte strukturene.

Svar:

1: Nucleus pulposus

2: Corpus vertebrae

3: Annulus fibrosus (discus intervertebrale)

4: Lig longitudinale anterior

5: Lig long posterior

6: Foramen intervertebrale

7: Lig interspinale

8: Processus spinosus

9: Lig supraspinale

10. Lig flavum

 

Spm. 14 (2p)

Hvilke ulike deler består sternum av? På hvilken måte kan costa 2 lokaliseres i forhold til sternum?

Svar: Manubrium sterni, corpus sterni, proc. xiphoideus. Costa 2 artikulerer med manubrium og corpus, også kalt angulus sterni.

 

Spm. 15 (2p)

Nevn 2 organ/deler av organ som skjæres av det transpyloriske plan.

Svar: Pancreas, pylorus (den av magesekken) og hilus (på nyrene)

Spm. 16 (1p)

En person kom inn på sykehuset etter en motorsykkel-ulykke. Han ble undersøkt og det ble blant annet funnet at han ikke hadde følelse under navlen. Hvilket dermatom ligger navlen i?

Svar: T10

Spm. 17 (6 p)

Hvilke muskler regnes som brystmusklene og hvilken hovedfunksjon har hver av disse?

Svar: M. pectoralis major (adduserer, innoverroterer, flekterer) og m. pectoralis minor (scapula fram og ned).

 

Figur til spørsmål 13:

Gå tilbake