Gå tilbake

 

Rygg:

Ryggmusklene klassifiseres etter funksjon og deres plassering i forhold til Fascia Thoracolumbalis.

Overfladiske muskler:

-   Strekker seg over Fascia Thoracolumbalis.

-   Beveger de øvre lemmer

-   Fester seg til: (Clavicula + Scapula + Humerus)

-   Den overfladiske gruppen omfavner disse musklene:

Navn

Feste

Funksjon

M. Trapezius

Hodeskalle/Øvre Ryggrad + Clavicula/Acromion

Ø.M-Fibre: Scapula abduksjon

N-fibre: Scapula depressjon

M. Levator Scapulae

Langs siden av Spina Scapulae + Øvre clevicale columa vertebralis

Scapula elevasjon

M. Latissimus Dorsi

Nedre ryggradhalvdel + Humerus

Humerus adduksjon + medial rotasjon

M. Rhomboideus Minor

Processus spinosus C7-T1 + Spina Scapulae

Scapulae adduksjon

M. Rhomboideus Major

De øvre thoracic Processus spinosus + Spina Scapulae

Scapulae adduksjon

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Gray409.png  Latissimus Dorsi Muscle http://www.rad.washington.edu/academics/academic-sections/msk/muscle-atlas/upper-body/rhomboid-major-and-minor/atlasImage http://blog.stack.com/wp-content/uploads/Trapezius-Muscle.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Levator_scapulae.png

 

 

Intermediære muskler:

-   Strekker seg over Fascia Thoracolumbalis.

-   Bidrar i respirasjon dersom det er behov, og er tydelige hos noen(kols).

-   Den intermediære gruppen består av to tynne lag med muskelfibre:

Navn

Feste

Funksjon

M. serratus posterior superior

Ligamentum Nuchae(C7-T3) + (C2-C4)

Ribbein Elevasjon

M. serratus posterior inferior

Processus Spinosus(T11-L2) + (C9 – C12)

Ribbein Elevasjon Elevasjon

https://dw9r2us9jo9xp.cloudfront.net/images/anatomy_term/musculus-serratus-posterior-inferior/musculus_serratus_posterior_inferior_atlas_zJt3Dj2Q2RwfUasAGPISw.png https://dw9r2us9jo9xp.cloudfront.net/images/anatomy_term/musculus-serratus-posterior-superior/musculus_serratus_posterior_superior_atlas_RwjzLvQ5PV8JKGgFTkwkg.png http://comps.fotosearch.com/comp/LIF/LIF126/posterior-view-serratus_~3D609009.jpg

 

Dype muskler:

-   Ligger under Fascia Thoracolumbalis

-   Strekker seg langs hele ryggraden

-   Beveger Columa Vertebralis + Hode

 

Spinotransverale Muskler:

+     Feste: Ligamentum Nuchae + Processus Spinosus + Hodeskalle

+     Funksjon: Bøye hodet bakover/Stabiliserenakke

+     Dette muskelsystemet omfatter:

Navn

Feste

Funksjon

M. Splenius Capitis

Ligamentum Nuchae(C7-T4) + Hodeskalle

Bøye Hodet bakover

Stabilisere nakke

M. Splenius Cervicis

Processus Spinosus(T3 – T6) + Processus Transversus(C1-C3)

Stabilisere nakke

Bøye hodet bakover

File:Splenius cervicis muscle back.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Musculus_splenius_capitis_marked.png

M. Splenius Captitis                    M. Splenius Cervicis


 

M. Erector Spinae:

­   Ligger langs Columa Vertebralis og Ribbenene

­   Beveger/stabiliserer Columa Vertebralis

­   Det største av de dype muskelsystemene:

­   Dette muskelsystemet omfatter tre muskelsystemer, som er:

Navn

Feste

M. Iliocostalis

Os Sacrum, Crista Iliaca, Fascia Thoracolumbalis + 6-12 Ribbein

M. Longissimus

Os Sacrum, Crista Iliaca, Fascia Thoracolumbalis + 2-12th Ribbein, Lumbar Processes

M. Spinalis

Øvre Lumbar Vertebrae, Nedre Thoracic Vertebrae, Ligamentum Nuchae + Øvre Thoracic Vertebrae, Cervical Vertebrae

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Gray389.png File:Spinalis.png Longissimus.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Iliostalis.png

                                               Spinalis                                                Longissimus                       Iliocostalis

 

 

Transversospinale muskler:

­   Ligger langs Columa Vertebralis og mellom Vertebri

­   Funksjon/Bevegelse: Rotasjon + + Reising + Stabilisering av Columa Vertebralis

­   Denne muskelgruppen er delt inn i tre underkategorier av muskler:

Navn

Feste

MM. Semispinalis; Thoracis, Cervicis og Capitis

Thoracale og Cervicale Processus Transversus + Thoracale og Cervicale processus spinosus,Hodeskalle

 

4-6 Intervall

MM. Multifidus

Crista Iliaca, Os Sacrum + Processi Spinosi Columae Vertebralis

 

2-4 Intervall

MM. Rotatores; Breves, Longi

Processus Transversus + Procesussus Spinosus

 

1-2 Intervall

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Multifidi.pnghttp://kobiljak.msu.edu/cai/ant551/images/Unit01/Topic01/U1_L1_07_7.gifhttp://classconnection.s3.amazonaws.com/608/flashcards/956608/jpg/semispinalis1327942656195.jpg


 

Suboccipitale Muskler:

­   Stabiliserer og retter opp hodet

­   Blodforsyning: Arteria Vertebralis

­   Denne muskelgruppen omfatter disse musklene:

Navn

Feste

Funksjon

M. Rectus Capitis Posterior Major

C2 Axis Processus Spinosus + Os occipitale

Stabilisere + Rotere Hode

M. Rectus Capitis Posterior Minor

C1 Atlas Tuberculum Posterior + Os Occipitale

Stabilisere + Rotere Hode

M. Obliquus Capitis Superior

C1 Atlas Processus Transversus + Os occipitale

Stabilisere Hode + Tilte Hodet + Rotere Hode

M. Obliquus Capitis Inferior

C2 Axis Processus Spinosus + C1 Atlas Processus Transversus

Stabilisere Hode + Tilte Hodet + Rotere Hode

http://www.ehealing.us/images/MusclesNeck2.gif

Gå tilbake