Gå tilbake

Umero(Skulder):

­   Cingulum pectorale(skulderbuen): Clavicula + Scapula

File:Pectoral girdle front diagram.svg http://faculty.clintoncc.suny.edu/faculty/michael.gregory/files/bio%20102/bio%20102%20lectures/Motor%20Systems/pectoral_girdle.jpg

-        Anatomiske Topografi:

Scapulae

Bakside/Fascia Lateralis

Navn

Beskrivelse

Angulus Superior

Øvre punkt

Angulus Inferior

Nederste punkt

Processus Coracoideus

Humerus stabilisering, feste + ligament/muskelfeste

Acromion

Humerus stabilisering, feste

Angulus Acromii

Acromions nederste punkt

Spina Scapulae

Skille mellom de to fossa + ligament/muskelfeste

Fossa Supraspinta

Fossa over Spina Scapulae

Fossa Infraspinata

Fossa under Spina scapulae

Margo Lateralis

Laterale scapula grense

Margo Medialis

Medialis scapula grense

M.Serratus-feste

Incisura Scapulae

Passagevei for N.Suprascaularis

Forside/Fascia Costalis

Processus Coracoideus

Humerus stabilisering, feste + ligament/muskelfeste

Acromion

Humerus stabilisering, feste

Incisura Scapulae

Passagevei for N.Suprascaularis

Margo Lateralis

Laterale scapula grense

Margo Medialis

Medialis scapula grense

M.Serratus-feste

Margo Superior

Omophoideus muskelfeste – ikke viktig

Fossa Subscapularis

M. Subscapularis muskelfeste

Collum Scapulae

Overgang til cavitas Scapularis

Cavitas Glenoidalis

Humerus + Cavitas Glenoidalis(Scapulae)=Skulderleddet

Tuberculum supraglenoudale

Tuberculum infraglenoudale

Angulus Lateralis

 

 

http://thesebonesofmine.files.wordpress.com/2011/05/scapula3views-star.jpg

-        Ledd + Ligamenter

§  Art. Acromioclavicularis:

-        Forbindelse mellom…

·       Clavicula(Extremitas Acrominalis)

·       Scapula(Acromion)

-        AC-Ledd forsterkes av…

·       Lig. Coracoclaviculare = 2 ligament

1. Lig. Trapezoideum

2. Lig. Conoideum

·       Lig. Coracoacrominale

File:Gray328.png File:Gray326.png

§  Art. Sternoclavicularis:

-        Forbildelse mellom…

·       Sternum(Manbrium)

·       Clavicula(Extremitetas Sternalis)

-        SC-ledd forsterkes av…

·       Lig. Sternoclaviculares anterior

File:Gray325.png http://www.activephysioclinic.com/media/img/1014/shoulder_stclav_anatomy03.jpg

-        Skulderbue bevegelser:

§  Innoverotasjon:

-        M. Rhomboideus Minor

-        M. Rhomboideus Minor

-        M. Leveator Scapulae

§  Utoverotasjon:

-        M. Trapezius

-        M. Serratus Anterior

­   Articulum Humeri(Skulder): Humerus + Clavicula + Scapula

File:Shoulderjoint.PNG File:Gray327.png

-        Humerus Topografi:

Forside

Navn

Caput Humeri

Collum Anatomicum

Tuberositas Deltoidea

Collum Chirugicum

Sulucs intertubercularis

Tuberculum Minus

Crista Tubercili Majoris

Crista Tubercili Minoris

Corpus Humeri

Crista Supracondylaris

Lateralis

Crista Supracondylaris

Medialis

Epicondylus Lateralis

Epicondylus Medialis

Fossa Radialis

Fossa Coronoidea

Capitulum Humeri

Throclea Humeri

Bakside

Sulcus Nervi Radialis

Margo medialis

Margo latelais

Suclus nervi ulnaris

Fossa olecrani

Trochlea humeri

Caput Humeri

Collum Anatomicum

Caput Humeri

 

-        Art. Glenohumeralis

§  Forbindelse mellom

-        Humerus(Caput Humeri)

-        Scapula(Acromion)

§  Bevegelighet styrkes av:

-        Labrum Glenoidale

·       Lokus: Cavitas Glenoidalis

·       Funksjon: Fibrøs bruskdekke– reduserer friksjon

§  Forsterkes/stabiliseres av:

-        Ligg. Glenohumeralia

·       Superiort Lig

·       Midtre Lig

·       Inferiort Lig

-        Senen til M. Biceps Brachii/Caput Longum

-        Labrum Genoidale

-        Rotatomansjett:

§  Beveges av:

-        Skuldermuskelen:

Navn

Opprinnelse

Endepunkt

Funksjon

Innervasjon

M. Deltoideus

Pars Clavicularis

 

Tuberositas Deltoidea

Anteversjon

N.Axillares

Pars Acrominalis

 

Abduksjon (30o-90o)

Pars Spinalis

Retroversjon

M. Coracobrachialis

Anterior distal havldel av Humerus

Proc. Coracoideus

Adduksjon

N. Musculocutaneus

SideFrontBack

 

-        Rotatormansjett:

Navn

Opprinnelse

Endepunkt

Funksjon

Innervasjon

M. Supraspinatus

Fossa Supraspinatus

Tuberculum Majus Humeri

Armabduksjon(0-30o)

N.Subscapularis(C5-C6)

M. Infraspinatus

Fossa Infraspinatus

 

Tuberculum Majus Humeri

Arm Retroversjon

N.Subscapularis(C5-C6)

M. Teres Minor

Margo Lateralis

Tuberculum Majus Humeri

Arm Retroversjon

N. Axillaris

M. Subscapularis

Fossa Subscapularis

Tuberculum Minus

Anteversjon

N.Subscapularis (C5-C6)

 

http://img.photobucket.com/albums/v110/shanbhag/AchesandJoints/RotatorCuff-s.jpg

Gå tilbake