Gå tilbake

 

Oesophagus (embryo)

 

Embryologisk vil det dannes en respiratorisk/tracheobrocialt divertikkel på fortarmen som er opphavet for nedre respirasjonsorganer (kalles derfor også for lungeknopper).

 

Etter hvert dannes det et septum mellom divertikkelen og fortarmen. Den bakre delen av septumet blir til oesophagus og denne vokser raskt parallelt med vekst av thorax-organer.

 

Øvre 2/3 av oseophagus har tverrstripet musklatur (n. vagus) for å kunne presse mat nedover. Nedre del har glatt musklatur (plexus splanchnicus).

 

 

Abnormaliteter: Under utviklingen av trachea og oesophagus, kan det oppstå tilfeller der separasjonen av de to organene er inkomplett. Tilfelle A er den mest vanlige der proksimale del av oesophagus ender som en ”blind sekk”. Distale del av oesophagus er fortsatt tilkoblet trachea som en smal kanal.

 

 

 

Midttarm (embryo)

 

Fortarmen som vi snakket om tidligere danner det embryologiske grunnlaget for oesophagus, ventrikkelen og duodenum. Midttarmen tar for seg store deler av det resterende tarmsystemet.  Dette innebærer duodenum rett etter papilla duodeni major til overgangen mellom proximale 2/3 og distale 1/3 av colon transversum. Eksamen 2012, oppgave 4

 

Alle strukturer som har sitt opphavet fra midttarmen, får blodforsyning fra a. mesenterica superior.

 

Midtarmen vil etter 5. uke være forbundet til plummesekken via ductus vitellinus. Denne vil være lokalisert i det som blir ileum, på apex til den såkalte ”primary intestinal loop”. Denne ”loopen” er forstadiet til tynntarmen.

(Eksamen 2010, 25. August, oppgave 6) Tynntarmen vokser raskt og det vil fort være for liten plass til vekst i abdominalhulen. Derfor vil mesteparten av tarmsløyfene (”intestinal loops”) entre navlestrengen. Dette skjer i 6. uke og varer til 3. mnd. Dette kalles fysiologisk herniering. Etter hernieringen vil proksimal del av jejunum re-entre abdominalhulen først. Caecum (nærmere bestemt en ”ceacel bud”) er den siste delen som re-entrer abdominalhulen.

 

Rotasjon av midttarm

 

Under veksten av midttarmen, vil ”primary intestinal loop” rotere om en AP-akse (anterior-posterior) på ca. 270 grader mot klokken. 90 grader under herniering, 180 grader etter.

Magesekk:

Lengdeaksen (”anterior-posterior akse”) til magesekken roteres 90 grader med klokken. Derfor ligger n. vagus (sin. og dex.) hhv. anteriort og posteriortoesophagus.

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-10 kl. 12.32.32.png

Muskellag i ventrikkelen

 

Ventrikkelen består bl.a. av et muskellag (glatt muskel). Disse er av forskjellige typer.

 

Polyrus: sirkulært fibre

Curvatura minor og major: longitudinelle fibre

Midten: sirkulære fibre

Under sirkulære fibre (midten): oblike, skrå fibre

 

 

Regress av fysiologisk herniering

 

-          Mesonefros tilbakedannes

-          Redusert vekst av lever

-          Større abdominalhule

 

Meckel’s divertikkel

 

Rester av ductus vitelinus kan gir opphav til Meckel’s divertikkel (A). Meckels divertikkel er en liten utposning på tynntarmen som er medfødt hos ca. 1% av oss. Hos 4-6% med denne utposningen kan det oppstå problemer i form av blødning, hemmet tarmpassasje, betennelse. Som en ser av bildet, kan resten av ductus vitelinus bli til et ligament.

 

Den er anti-mesenterisk, dvs. relatert til de delene av tarmen som ikke er bundet til mesenteriet/krøs. Den kan bli ca. 5 cm lang.

 

En kan finne den ca. 1 m proksimalt for den ileocaecale overgangen.

 

Dets mucosa er ofte lik som ileum, en sjelden gang lik ventriculi mucosa. Evt. hetertopisk pancreatisk vev.

 

Andre tilstander er ”vitelline cyst” (B) (vækeholdig klump) eller ”vitelline fistula” (C) (ducus vitelinus tilbakedannes ikke).

 

 

 

 

Gå tilbake