Gå tilbake

Thyroidea og pharathyroidea (histo)

 

Thyroidea (rosa pil) er en endokrin kjertel lokalisert i den anteriore delen av nakken og er delt inn i to lober som er koblet sammen av en isthmus (tynt bånd thyroidvev).

 

Den produserer 3 hormoner: thyroxine (T4), tri-iodo-thyronin (T3) og calcitonin. De to førstnevnte er med på å regulere cellemetabolisme, varmeproduksjon og kroppsvekt. Sistnevnte reduserer avkalking av ben. Store doser lindrer bensmerter ved kreft med skjelettmetastaser.

 

Thyroideakjertelen er kroppens hovedlager for jod. T4 har alene 4 stk. I-atomer.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-30 kl. 16.46.57.png

 

Som nevnt ovenfor består thyroidea av to lober, men opprinnelig var den ETT midtlinjeorgan som separerte. Thyroidea kan, som resultatet av en feil i thyroidea decendes til skjoldbrusken, havne i tungeroten.

Gjennom isthmus går ductus thyroglossus som fortsetter ned til trachea hvor den deler seg til to lober. Mens den går nedover vil den atrofiere og kan legge igjen cyster + aberrant thyroideavev dersom tilbakedannelsen ikke er fullstendig.

 

 

Som snitt er thyroida helt spesiell og kan ikke forveksles med andre organ. Som vi ser på oversiktsbildet består thyroidea av en kapsel og follikler av varierende størrelse. Det er thyroid folliklene som er den funksjonelle delen av thyroidea og som produserer T4 og T3. Enkelte steder ser vi at kjertlene mørkere. Dette kommer av en tangentialsnitting der lumen ikke synes, bare skalken. De hvite områdene mellom folliklene er blodkar, men fremstår som hvite pga. perfuksjonsfiksering som vasker vekk blodlegemer.

 

Hver follikel inneholder kolloid, et lager av byggestoff for T4/T3. Iod og thyroglobulin ligger lagret her.

Thyroglobulin binder I- og tar det opp via endocytose og omdannes som I (kompleksform) i lumen. Thyroglobulin er en inaktiv lagringsform av thyroidhormoner (T4 og T3 og skiller ut aktivt T3/T4.

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-02-16 kl. 15.39.53.png

Thyroglobin er ansvarlig for eosinfargingen og binder iod?. Iod brukes for å lage T4 og T3. Kuboid thyroidea-epitel finnes rundt folliklene og deres thyrocytt-celler produserer T4. Rundt kanten finner vi endotelcellekjerner. Na+/I- symport pumper som tar opp I- (iodide), I- diffunderer til apex og I-/Cl- pump (Pendrin --> anti-port?) sender I- inn i colloidrommet der TPO (thyroid peroxidase) omdanner den til reaktive iodine (I) eller iodinium (I+) som binder seg til tyroksin i tyroglobulin molekyler (dannelse av T3 & T4, klar til sekresjon ved stimulering av TSH) 

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-30 kl. 17.14.24.png

 

TSH er en first messenger fra hyposfysen som binder seg til en TSH-receptorthyroidea-epitelcellen (thyrocyttene) og stimulerer via G-protein til økt cAMP (second messenger). cAMP stimulerer protein-fosforylering og slik endres mange av thyrocyttenes funksjoner:

 

-          økt iodtransport

-          endocytose av thyroglobulin (fra follikel) fra kolloid

-          økt syntese av P-pendrin, thyroglobulin, thyroperoxidase

-          celletilvekst (DNA-syntese)

 

TSH stimulerer (via G-protein og AC) til økt cAMP

 

Sykdom relatert til dette:

 

Hyperthyriose:

Økt TSH fra hypofyse, stimulerende auto-immunt anti-TSH receptor antistoff

 

Hypothyriose:

Nedsatt TSH nivå

 

cAMP stimulerer (via PKA) til:

*Økt iodid transport

*Endocytose av thyroglobulin (fra follikel)

*Celletilvekst (DNA syntese)

Sykdom relatert til dette:

 

Hyperthyriose:

Defekt R subenhet av PKA (PKA fungerer ved lavt cAMP nivå)

 

Hypothyriose:

Mutert I- transportør, angrep på thyrocytter av eget immunforsvar (auto-immunitet)

 

Bildet over viser et klassisk eksempel på hyperthyroidea. Legg merke til den forstørrede thyroidea og utstående øyne.

 

Transportregulering av iodid

 

I- (iodid) transport til kolloidet i follikel-lumen kan reguleres via cAMP-stimulert fosforylering av pendrin (PDS) til P-pendrin.

 

P-pendrin translokeres til apikale membranen (på follikelsiden) av thyrocyttene hvor den bidrar til å transportere I- til kolloidet. I kolloidet blir det omdannet til iodine (I).

 

Siden pendrin er et transportprotein for iod, er den viktig for dannelse av T4 og T3. Dersom den muteres, svekkes produksjonen (pendred syndrome).

 

 

 

 

Parafollikulære C-celler

 

Blant thyrocytene og i follikelens basal lamina finner vi C-celler som produserer calcitonin. Vi husker at dette stoffet reduserer avkalking av ben og store doser lindrer bensmerter ved kreft med skjelettmetastaser.

 

I motsetning til thyrocyttene, er C-cellene IKKE i kontakt med follikel-lumen, men er innefor basal lamina. Calcitonin fra sekretkorn må da diffundere gjennom basal-lamina for å nå blodbanen. Calcitonin brukes også i diagnosen av parafollikulært thyroidea-carcinom.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-30 kl. 18.38.36.png

 

Parathyroidea

 

Hovedfunksjonen til parathytroidea-kjertlene er å produsere parathyroideahormon (PTH). Dette hormonet regulerer nivået av kalsium i plasma (passer på å øke nivået). Dette reguleres vha. et feedback-system (dvs. kalsiumnivå i blodet), IKKE fra hypofysen. Parathyroidea-kjertlene er 4 ertestore kjertler som ligger som 2 par på hver thyroidea.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-30 kl. 18.59.30.png

 

Adenom (godartet svulst) i parathyroideakjertlen kan gi hyper-parathryoidisme avkalking av skjelettet og ben-brudd. Dette kommer av at PTH indirekte aktiverer bone resorpsjon (osteoclastnedbrytning av ben).

 

Bildet nedenfor til venstre viser ben som et resultat at adenom i parathyroidea. Legg merke til kalkholdigheten er redusert ved at hvitfargen er trukket tilbake.

 

 

Parathyroidea er det mest vaskulariserte organ.

 

Epitelet i parathyroidea utgjøres hovedsakelig av to typer celler: hovedceller (chief celler) og oxyfile celler.

 

Hovedceller (chiefceller): regulerer syntese, lagring og sekresjon av PTH. Regulerer kalsium nivå i plasma

 

Oxyfile celler: er større enn hovedceller og farges med eosin fordi deres mitokondrie-nivå er høyt. Antallet øker ved stress (kaslium tapes til nyren) og med alder. Siden de har lite R-ER og ingen sekretoriske vesikler, er vi usikre på funksjonen. Transplantering av enten hovedceller eller oxyfile adenom-celler til dyr gir opphav til adenom som produserer PTH.

 

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-30 kl. 19.39.00.png

 

Gå tilbake